FotowedstrijdDoe mee met de fotowedstrijd van IVN Helmond: 

De Foto van het kwartaal! 


In 2022 bestaat IVN Helmond 40 jaar.

In het kader van dit jubileumjaar willen wij jou graag uitnodigen mee te doen aan een fotowedstrijd.

Elk kwartaal kun je jouw mooiste natuurfoto insturen en maak je kans op een ingelijste uitvergroting van jouw foto. Aan het einde van elk kwartaal wordt er een winnaar gekozen. De winnende foto zal in het jubileumjaar van IVN Helmond opgenomen worden in de expositie van onze fotowerkgroep “Kiek Nauw” in de Cacaofabriek (juni 2022). Na de expositie krijgen de winnaars de geëxposeerde foto ingelijst cadeau. 

Deelnemende foto’s moeten in Helmond gemaakt zijn en betrekking hebben op natuur in onze stad.


Sluitingsdata voor de kwartalen zijn:

Eerste kwartaal 30 juni 2021.

Tweede kwartaal 30 september 2021

Derde kwartaal 31 december 2021

Vierde kwartaal 31 maart 2022


Expositie zal zijn juni 2022 in de Cacaofabriek.


De jury bepaalt aan het einde van elk kwartaal de winnaar van dat kwartaal. De maker van de winnende foto ontvangt hiervan een bericht.


Ook meedoen?

Wil je ook meedoen? Stuur dan je digitale natuurfoto (jpeg) in naar: fotowedstrijd@kieknauw.nl. 

Zorg dat je in de mail vermeld waar de foto is gemaakt, de naam van de maker en wat we zien op de foto.


Spelregels

 • Leden van IVN Helmond zijn uitgesloten van deelnamen;
 • Deelnemers mogen maximaal twee digitale kleurenfoto’s insturen per kwartaal (de wedstrijden lopen per kwartaal). Sluitingsdata voor de kwartalen zijn:
  • Eerste kwartaal 30 juni 2021.
  • Tweede kwartaal 30 september 2021
  • Derde kwartaal 31 december 2021
  • Vierde kwartaal 31 maart 2022
 • Een deelnemer wordt niet vaker dan 1 x tot winnaar uitgeroepen worden;
 • Deelnemers zijn geen professionele fotografen;
 • De foto’s betreffen altijd natuur in Helmond;
 • De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 2 MB, maximaal formaat 8 MB, minimale afmeting 3000 px over de langste zijde);
 • Foto’s mogen beperkt bewerkt worden.
 • Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
 • Niet toegestaan is het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, teksten of passe-partouts toevoegen.
 • Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het gaat om natuurfoto’s en niet om digitale kunst;
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan IVN Helmond het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door IVN Helmond. (Hieronder in ieder geval verstaan: het (leden)magazine van IVN Helmond, internet, jaarverslag, boeken en brochures die door en voor of in samenwerking met IVN Helmond geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten die onder verantwoording van IVN Helmond geplaatst/geproduceerd worden in externe media). De beelden mogen ook commercieel gebruikt worden door derden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat (gedeelten van) de opbrengsten van dit gebruik ten goede komen aan IVN Helmond en IVN Helmond zichtbaar aanwezig is als partner. Onder opbrengsten wordt mede verstaan niet in geld uit te drukken opbrengsten, zoals zichtbaarheid van IVN Helmond. Denk hierbij aan advertentieruimte in bijvoorbeeld een krant. De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld;
 • IVN Helmond is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen;
 • De deelnemer vrijwaart IVN Helmond voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn;
 • De deelnemer vrijwaart IVN Helmond voor claims van geportretteerden;
 • De natuur wordt niet verstoord bij het fotograferen;
 • Iedere kwartaal is er een winnaar. Prijzen worden niet in geld uitgekeerd;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie;
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd. Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd;
 • De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht;
 • Houd je aan de onderstaande 'gedragscode natuurfotografie':


Gedragscode natuurfotografie

1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.

2. Vang of verontrust geen dieren

3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.

4. Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.

5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.

6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.

7. Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.

8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.

9. Betreed geen verboden terrein.

10. Laat geen afval achter.