Agenda

De werkgroep komt elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar.


Een keer per jaar hebben we een uitstapje.